Verzet Bergen

loonbedrijf kranen combines water land machines tractor specialisatie grondwerken van gilst akkerbouw certificaat verhuur vakmensen oogst dorsen graafmachines hakselen landbouw bemesten uitzaaien tuinbouw flexibel

Aanneming

Loonbedrijf Van Gilst is al decennia lang gespecialiseerd in agrarisch loonwerk. Onze ervaren en kundige medewerkers zorgen ervoor dat Van Gilst een bedrijf is, waarop u kunt rekenen.  Op het gebied van loonwerk verzorgen wij onder meer de complete gras- of maïs oogst. En dit inclusief voorafgaande  grondbewerking en bemesting. Hieronder treft u een greep van onze dienstverlening:

- Bekalken van bestaand grasland
- Grasland onderhoud
- Onkruidbestrijding
- Grasmaaien
- Grasharken
- Vierkante balen persen en wikkelen
- Inkuilen
- Grashakselen
- Kleine hooipakjes persen

Vanzelfsprekend hoeven wij niet alle werkzaamheden te verrichten. In onderling overleg bepalen we met u welke werkzaamheden door u of door ons worden uitgevoerd.