Verzet Bergen

loonbedrijf kranen combines water land machines tractor specialisatie grondwerken van gilst akkerbouw certificaat verhuur vakmensen oogst dorsen graafmachines hakselen landbouw bemesten uitzaaien tuinbouw flexibel

Projecten

Sinds begin 2000 richt Loonbedrijf Van Gilst zich ook op cultuurtechnische werkzaamheden en landschapsverbetering. Naast het onderhouden van watergangen en wegbermen is ook grondverbetering een belangrijke activiteit. Ook is Van Gilst vaak met graafwerkzaamheden en grondverzet betrokken bij projecten in de bouw, groenvoorziening en landschapsbeheer.